Polska

Chęć korzystania z Otwartych Funduszy Emerytalnych wyraziła dosłownie garstka Polaków. Mimo optymistycznych prognoz według których aż połowa rodaków zaufa OFE praktyka pokazała coś zupełnie innego. Kampanie reklamowe jakie z wielkim zaangażowaniem promowane były w mediach nie dały żadnych rezultatów i można powiedzieć, że w praktyce oznacza to upadek Funduszy. Kryzys oraz sytuacja na rynkach światowych powoduje raczej słabe nastroje u zwykłych obywateli i niechęć do korzystania z niepewnych instrumentów inwestycyjnych. Również konieczność dopełniania formalności, składania wniosków i wysyłania pism bardzo konkretnie odstrasza od chęci skorzystania z usług Otwartych Funduszy Emerytalnych. Nic nie wskazuje na to aby ta sytuacja miała się w jakikolwiek sposób odwrócić i w praktyce do czynienia mamy z końcem OFE w Polsce. A na nagłą i definitywną zmianę w sposobie ich funkcjonowania – a wiec i w podniesieniu atrakcyjności tych instrumentów – raczej nie mamy co liczyć. I chyba nietrudno było to przewidzieć

Dobra kondycja polskiej gospodarki zauważalna jest na rynkach światowych. Ze wszystkich stron płyną pochwały dla zaradności oraz przystosowaniu się krajowego biznesu do trudnej sytuacji na świecie. Analitycy giełdowi dobrze wróżą na przyszłość naszemu przemysłowi oraz finansom, ale wszyscy są jednomyślni co do jednego – gospodarka Polski dla pełnej integracji z Unią Europejską potrzebuje innowacji technologicznych i rozwoju w kierunku unowocześnienia przemysłu oraz rolnictwa. Zwiększenie wydajności i spójność technologii z normami zachodnimi mogą jeszcze bardziej poprawić notowania polskich spółek na rynkach giełdowych. Zatem kluczem do sukcesu powinno być szersze otwarcie się na nowoczesną technikę i wprowadzanie jej w jak największej ilości gałęzi przemysłu. W oczach specjalistów główną uwagę powinno zwrócić się na sektor maszynowy, gdyż od jego rozwoju zależne są pozostałe rejony produkcji i gospodarki krajowej. Sukcesy na tym polu mogą być przyczyną wielkich zysków i profitów dla całokształtu produkcji oraz biznesu w Polsce.

Sport