Polska

Wzrost gospodarczy regionu wschodnioeuropejskiego wiele zawdzięcza przemianom jakie dokonują się w polskiej gospodarce i innowacją przemysłowym stworzonym dzięki dotacjom z Unii Europejskiej. Lecz pochwalić możemy się tylko rozwojem sektora wytwórczego i usługowego. Pod względem rozwoju rynku kapitałowego również odnosimy sukcesy i Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie coraz częściej zaczyna być postrzegana jako imperium kapitałowe wschodniej części kontynentu. Szczególną uwagę i podziw zachodu budzi warszawski rynek instrumentów pochodnych i znaczący wzrost hurtowego obrotu papierami wartościowymi. Świadomość finansowa rośnie a wraz z nią zainteresowanie inwestycjami i transakcjami na podstawie walut lub obligacji - również tych niezależnych od skarbu państwa. Mimo niewielkich spadków w mijających miesiącach GPW wraca do gry ze zdwojoną siłą i wraca do grupy najbardziej liczących się parkietów Europy. Odczuwalne jest to w bardzo wymierny sposób, gdyż coraz chętniej inwestują tutaj również spółki o znaczeniu niekoniecznie ograniczonym do rejonu Europejskiego, ale także instytucje światowe.
Wzrost jaki wypracowany został przez ostatnie ćwierć wieku jest bezprecedensowym sukcesem polskich firm i gospodarki kraju jako całości. Niezależnie jednak od postępów jakie już zostały poczynione wiele jeszcze jest do zrobienia. Specjalisty w dziedzinie ekonomii jasno wskazują na konieczność dalszego rozwoju przedsiębiorstw – głównie na poziomie budowania marki oraz dobrego imienia na rynkach eksportowych. Prywatne przedsiębiorstwa w Polsce mają stosunkowo krótką historię i nie zdążyły jeszcze w pełni wykorzystać swojego potencjału, który na zachodzie Europy oraz w Ameryce budowany był przez dziesiątki lat. W cenie aktualnie są wszelkie – nawet najdrobniejsze - innowacje oraz korzystanie z doświadczeń partnerów europejskich. Pełna integracja nie oznacza jednak postawienia na cudzy dorobek. Polska potrzebuje przede wszystkim własnych idei i rozwiązań. Tylko na podbudowie lokalnych pomysłów można zrealizować koncepcje silnej marki, zdolnej do podbijania rynków zachodnich. Lecz to osiągnąć będzie można jedynie przy większym wsparciu rządu oraz instytucji bankowych.

Sport